Home
Dit zijn toch echt niet de zusters van mijn Oma.

Niemand kon deze foto thuisbrengen

Oma
die ik bij bij de familiefoto's vond, totdat ik mij herinnerde dat mijn vader mij eens vertelde dat hij tijdens de mobilisatie (WO2) ingekwartierd was in de buurt van Rhenen bij een boerenfamilie met 6 dochters die daar geen bezwaar tegen hadden.
Integendeel.

Tenminste één van de dochters wilde wel met hem trouwen.
Jammer voor haar dat mijn vader al verloofd was met mijn moeder, anders was ik nu misschien wel boer geweest.

Laat dit een les zijn.
Schrijf altijd achter op de foto enige bijzonderheden,vandaag of morgen is het te laat.

In de papiercontainer van de gemeentestortplaats zag ik eens fotoalbums tussen de oude kranten.
En op het waterlooplein zag ik eens eens fotoalbums met intrigerende foto's van een familie uit Indonesië.
Ook daar had  niemand eens de moeite genomen om er iets bij te schrijven.
Als de generatie die er nog iets van weet verdwijnt, dan is zo'n fotoalbum waardeloos (voor de familie) geworden.
Jammer, want misschien komt er ooit een nazaat, die er iets mee wil doen.* * *