Een email-adres op internet

zetten is vragen om SPAM.

 
Daarom ben ik genoodzaakt om maatregelen te nemen om er zeker
van te zijn dat uw Email op de juiste plek komt.

Ik vraag u het volgende:

 
1-   Verwijder XX uit het Emailadres en

2-    Als u ergens in het onderwerp (subject) met het woord  

                                begrip

       aanvult, komt uw email zeker goed aan.


Zo zijn we de SPAMMERS voorlopig te slim af.
Bij voorbaat bedankt voor uw moeite.

 
Stuur  uw opmerkingen, vragen e.d. naar:

XXdezwart.frank@gmail.com

  (dus: zonder XX en met het woord "begrip"  in het onderwerp)


Met vr. gr. 

Frank de Zwart